bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry i ewidencja

W Szkole Podstawowej nr 23 im. E. Kor - Walczaka prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

Ewidencja akt osobowych.
Księga ewidencji dzieci.
Księga uczniów.
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
Rejestr wpływów opinii i orzeczeń z PPP.
Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
Księga inwentarzowa.
Księga zastępstw.
Rejestr wydanych kart rowerowych.
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
Rejestr delegacji.
Rejestr wydawanych upoważnień, powieżeń.
Składanie akt.
Ewidencja akt osobowych
Ewidencja czasu pracy pracowników
Rejestr umów.
Rejestr faktur.
Rejestr nieobecności (L4).
Rejestr wydawanych Świadectw Pracy.
Rejestr umów zlecenie.
Rejestr wydawanych zaświadczeń.

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych udostępniane są na podstawie pism stosowanych.Opublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 09.04.2015
Podpisał: Autor:Beata Raczak
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 190