bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Załatwianie spraw

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
  2. Korespondencję można dostarczy osobiście lub drogą pocztową.
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Na rozmowę z Dyrektorem Szkoły można umówić się telefonicznie 62 - 762 35 47

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w SP23Opublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 09.04.2015
Podpisał: Autor: Beata Raczak
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 3 946