bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

SP 23 w Kaliszu posiada elektroniczną skrzynkę podawczą:

1. Na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl)

Na wskazanej stronie możliwe jest założenie konta w celu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.

4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6MB.

5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP):

  1. /SP23EK-W_Kalisz/skrytka    lub     /SP23EK-W_Kalisz/SkrytkaESPOpublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 09.04.2015
Podpisał: Autor:Beata Raczak
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 515