bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Struktura organizacyjna i Organy szkoły

STRUKTURA- SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 23

IM. ELIGIUSZA KOR-WALCZAKA W KALISZU

Dyrektor szkoły

  ►pracownicy                      ► pracownicy                  ► pracownicy                         pedagogiczni                          obsługi                           administracji

    (nauczyciele)                    →konserwator                 →główny księgowy

                                  →palacz                         →starszy referent ds.księgowości i kadr

                                  →woźna        

                                  →pomoc nauczyciela     

                          

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organ Prowadzący

Miasto Kalisz

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Organ sprawujący Nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Delegatura w Kaliszu

ul. Kolegialna 4

62-800 Kalisz


         Struktury szkolne (ilość uczniów, oddziałów, pracowników pedagogicznych i AiO, wymiar pensum i etatów) określa każdorazowo arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny.


Organy szkoły

1. Dyrektor szkoły.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Samorzad Uczniowski.

4. Rada Rodziców.Opublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 01.02.2016
Podpisał: Autor:Beata Raczak
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 690