bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Szkoła publiczna ,klasy I - VIII z jednym oddziałem przedszkolnym - jednostka prowadzona przez Miasto Kalisz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. w Poznaniu, -Delegatura w Kaliszu.

Szkoła działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

- Aktu założycielskiego,

- Statutu szkoły.

- Regulaminu organizacyjnego szkołyOpublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: Autor:Beata Raczak
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 787