bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ochrona danych osobowych.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka z siedzibą w Kaliszu, ul. Sulisławicka 108-110
tel: 62-762-35-47, mail: sp23kalisz@wp.pl.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magda Michalska Tel. 62-7623547, adres e-mail:sp23kaisz@wp.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celach związanych z realizacją zadań statutowych szkoły i działalnością oświatową szkoły.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z JRWA.


Dyrektor szkoły
Beata RaczakOpublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 07.02.2020
Podpisał: Beata Raczak
Dokument z dnia: 08.10.2018
Dokument oglądany razy: 631